Rejestr zmian w biuletynie

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 324w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata2018-2038."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 325w sprawie propozycji zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miastaLubina."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 326zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia14 listopada 2017 roku w sprawie..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 327zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia14 listopada 2017 roku w sprawie..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 328zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 2 wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 329zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 3 wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 330zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu OśrodkaOpiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 331w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywaniaproblemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 332w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 333w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Lubinie (worganizacji)."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Służba BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.404.2017 z dnia 15 grudnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.405.2017 z dnia 15 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.406.2017 z dnia 18 grudnia 2017R.w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.407.2017 z dnia 18 grudnia 2017R.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycieudziału w nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.408.2017 z dnia 20 grudnia 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.409.2017 z dnia 20 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.410.2017 z dnia 21 grudnia 2017R.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadania publicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.411.2017 z dnia 22 grudnia 2017R.w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna