Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXIX z 13 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała 260w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubinna lata 2017-2036.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXIX z 13 czerwca 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 260w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubinna lata 2017-2036."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości pod budowę garaży przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Kluby Radnych Kadencja 2014-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2017 z dnia 14 czerwca 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2017 z dnia 16 czerwca 2017R.w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabyciawłasności nieruchomości."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna