Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa mijscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa mijscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 8 - 11
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.215.2017 z dnia 29 czerwca 2017R.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.216.2017 z dnia 30 czerwca 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc

29.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała w sprawie stawek opłaty reklamowej
Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.214.2017 z dnia 29 czerwca 2017R.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do deklaracji
Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na opłatę reklamową
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.213.2017 z dnia 28 czerwca 2017R.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.206.2017 z dnia 22 czerwca 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.207.2017 z dnia 22 czerwca 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.208.2017 z dnia 26 czerwca 2017R.w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania GminyMiejskiej Lubin, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszyMiejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.209.2017 z dnia 26 czerwca 2017R.w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania GminyMiejskiej Lubin, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o.w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.210.2017 z dnia 27 czerwca 2017R.w sprawie rozłożenia na raty należności przysługujących GminieMiejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.211.2017 z dnia 27 czerwca 2017R.w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.550.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. wsprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.212.2017 z dnia 27 czerwca 2017R.w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomościwspólnej i takim samym udziałem w gruncie."
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.205.2017 z dnia 22 czerwca 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalinależących do zasobu Gminy Miejskiej Lubin."

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na obszarze miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata reklamowa 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna