Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RTBS Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciele - Zwolnienie z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stypendia szkolne - Przyznanie stypendium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciele - Wnioseko podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciele - Awans zawodowy nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek nauki - Oświadczenie Rodzica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1 A"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niewyodrębnionych lokali przeznaczonych do łącznej sprzedaży wraz z oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż takiego samego udziału w budynku położonego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 324w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata2018-2038."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 325w sprawie propozycji zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miastaLubina."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 326zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia14 listopada 2017 roku w sprawie..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 327zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia14 listopada 2017 roku w sprawie..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 328zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 2 wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 329zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 3 wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 330zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu OśrodkaOpiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 331w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywaniaproblemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 332w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 333w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Lubinie (worganizacji)."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Służba BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna