Rejestr zmian w biuletynie

05.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Lubinie w przedmiocie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.127.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa wart. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.128.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorząduterytorialnego organowi stanowiącemu."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.129.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.130.2020 z dnia 29 maja 2020r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego"

04.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania"
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Głosowanie korespondencyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.117.2020 z dnia 22 maja 2020r. wsprawie dzierżawy gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.118.2020 z dnia 25 maja 2020r. wsprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.119.2020 z dnia 27 maja 2020r. wsprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.120.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.121.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.122.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.123.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.124.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.125.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.126.2020 z dnia 28 maja 2020r. wsprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o zgromadzeniu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "|Projekt nr 22" na "Projekt nr 22"
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "|Projekt nr 22"
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 23"
Dotyczy dokumentu:
XVII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mapa"

03.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna - 4 czerwca 2020r., godz. 14.00"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej grunt oraz części wspólne budynku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna