Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Mierzejewski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka 2"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Maria Królikowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regina Bobińska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Renata Michalak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisława Lewandowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Radziej"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Violetta Anderko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Waldemar Dolecki"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Władysława Matus"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zenon Sawron"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Edward Siwak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Dłubała"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Patryk Wild"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotr Midziak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryszard Zubko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Ochocki"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont i rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Żurawiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"

05.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Dokarmianie kotów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Petycja
Dotyczy dokumentu:
Dokarmianie kotów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Petycja"
Dotyczy dokumentu:
Dokarmianie kotów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Symulacyjna lista kandydatów, którzy jako I preferencję wskazali III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Branżowa - Kucharz"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Branżowa - Górnik eksploatacji podziemnej"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Branżowa - Mechanik pojazdów samochodowych"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Branżowa - Ślusarz"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Branżowa - Klasa wielozawodowa"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klasa Technik mechanik"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klasa Technik mechatronik"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klasa Technik architektury krajobrazu"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klasa Technik elektryk"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klasa Technik informatyk"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klasa Technik pojazdów samochodowych"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klasa Technik górnictwa podziemnego"
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
II Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.164.2018 z dnia 21czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania wimieniu Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu OgólnymStowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządowa." na "ZarządzenieP.0050.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzieleniapełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Miejskiej Lubin naNadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia RzeczpospolitaSamorządna."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"na "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.170.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.171.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. zmieniające zarządzenie P.0050.155.2018 z dnia 13 czerwca 2018r. wsprawie powołania Komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów nastanowisko Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.172.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.173.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia dobry start, zwyłączeniem prawa do wydawania rozstrzygnięć i decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.174.2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.175.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III LiceumOgólnokształcącego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.176.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr12 w Lubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.177.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr14 w Lubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.178.2018 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.179.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.180.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawawłasności nieruchomości gruntowych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.181.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oraznieodpłatne przeniesienie prawa własności garażu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.157.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.158.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do podejmowania postępowań i działań."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji o zobowiązaniachalimentacyjnych do biura informacji gospodarczej, podejmowania działańwobec dłużników alimentacyjnych, dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania, z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania dotyczącego świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, z wyłączeniemprawa do wydawania decyzji administracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonego postępowania dotyczącego świadczeń z funduszualimentacyjnego, z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2018 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AKcjonariuszyMiejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej TERMAL S.A. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu GminyMiejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządowa."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tymwypoczynku dzieci i młodzieży, określonego w ofercie ParafiiRzymsko-Katolickiej pw. Najświetszego Serca Pana Jezusa w Lubinie, ul.Bolesława Prusa 4."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym ztytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.169.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie umorzeń należności o charakterze cywilnoprawnym ztytułu opłat dotyczących uszkodzenia mienia."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2018 z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnegow Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawieświadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawachrozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawieświadczenia dobry start a także do wydawania w tych sprawachrozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2018 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczącychświadczenia dobry start."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.147.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie rozłożenia na raty pierwszej opłaty z tytułu nabyciaprawa użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.148.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski oudzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiskaplanowane do realizacji w 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.149.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.150.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Historycznegow Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.151.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka KulturyWzgórze Zamkowe w Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.152.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej BibliotekiPublicznej im. Stanisława STaszica w Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.153.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Muzaw Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.154.2018 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum InnowacjiAudiowizualnych w Lubinie za 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.155.2018 z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowych do wyłonienia kandydatówna stanowisko Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.156.2018 z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... następna