Rejestr zmian w biuletynie

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.183.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.182.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Symulacyjna lista kandydatów, którzy jako I preferencję wskazali III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Symulacyjna lista kandydatów, którzy jako I preferencję wskazali III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryszard Zubko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ryszard Zubko" na "Ryszard Zubko 2"

11.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Reklamy, szyldy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem dwóch kontenerowych toalet publicznych przy ul. Kolejowej oraz w Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Marcin Gortat Camp 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem dwóch kontenerowych toalet publicznych przy ul. Kolejowej oraz w Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina"

09.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Mierzejewski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka 2"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Maria Królikowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regina Bobińska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Renata Michalak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisława Lewandowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Radziej"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Violetta Anderko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Waldemar Dolecki"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Władysława Matus"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zenon Sawron"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Edward Siwak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Dłubała"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Patryk Wild"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotr Midziak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryszard Zubko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Ochocki"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... następna