Rejestr zmian w biuletynie

16.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 7 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Marcin Gortat Camp 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Marcin Gortat Camp 2018.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Reklamy, szyldy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Chocianowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.183.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.182.2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Symulacyjna lista kandydatów, którzy jako I preferencję wskazali III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
I Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
II Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Symulacyjna lista kandydatów, którzy jako I preferencję wskazali III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
I Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu Małomice w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryszard Zubko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2017 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ryszard Zubko" na "Ryszard Zubko 2"

11.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Reklamy, szyldy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem dwóch kontenerowych toalet publicznych przy ul. Kolejowej oraz w Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Marcin Gortat Camp 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem dwóch kontenerowych toalet publicznych przy ul. Kolejowej oraz w Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię do 50 osób.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Dumni z Lubina"

poprzednia ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... następna