Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budowę garaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o nieruchomościach i obiektachbudowlanych"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o nieruchomościach iobiektach budowlanych - dane pozostałych podatników"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek odnieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegającychopodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek odnieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych zopodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o gruntach"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - dane oprzedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o gruntach - danepozostałych podatników"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o lasach"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - dane oprzedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do informacji o lasach - danepozostałych podatników"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane oprzedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane oprzedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1A"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UWAGA - Wzory formularze obowiązujące w latachubiegłych wraz z załącznikami"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.342.2019 z dnia 11 grudnia2019r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących obowiązkówodbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych orazinnych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych w Gminie MiejskiejLubin i jej jednostkach organizacyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf

31.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (zwanych dalej PPE) na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzenie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.343.2019 z dnia 12 grudnia2019r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodzeaportu."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.344.2019 z dnia 13 grudnia2019r. w sprawie umorzeń należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.345.2019 z dnia 13 grudnia2019r. w sprawie dzierżawy gruntów oraz umow najmu lokali w granicachnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.346.2019 z dnia 13 grudnia2019r. w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji opiniującej wnioski oudzielenie dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z ochronąpowietrza."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.347.2019 z dnia 16 grudnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnychzwiązanych z lokalem socjalnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.348.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.349.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.350.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.351.2019 z dnia 17 grudnia2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.352.2019 z dnia 19 grudnia2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2019 z dnia 20 grudnia2019r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych windywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2019 z dnia 20 grudnia2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadań publicznych..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności związanych zlokalami."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2019 z dnia 24 grudnia2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych orazcywilnoprawnych."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2019 z dnia 27 grudnia2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lubpowierzenie do realizacji zadań publicznych..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.360.2019 z dnia 30 grudnia2019r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorom samorządowychinstytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina MiejskaLubin."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XIII z 23 grudnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna