Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu do przedszkola przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. 1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu do przedszkola przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. 1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Oświaty i Kultury - 1 września 2020r.,godz. 13.00"

27.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2020 z dnia 7 sierpnia2020r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego dopublicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Lubina nr 77 część A."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2020 z dnia 11 sierpnia2020r. w sprawie częściowego umorzenia należności z tytułu czynszudzierżawnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2020 z dnia 11 sierpnia2020r. w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2020 z dnia 11 sierpnia2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkichczynności w zakresie ubiegania sie o przyznanie, wykorzystanie irozliczenie grantu w ramach projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniuspołecznemu spowodowanemu przez Covid-19..."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2020 z dnia 11 sierpnia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności związanych zlokalami mieszkalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2020 z dnia 12 sierpnia2020r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadań publicznych zgodnie z ogłoszeniem..."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.203.2020 z dnia 12 sierpnia2020r. w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.113.2020 z dnia 14 maja2020r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania ProblemowAlkoholowych."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.204.2020 z dnia 14 sierpnia2020r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lubpowierzenie do realizacji zadań publicznych w 2020r...."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.205.2020 z dnia 14 sierpnia2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.206.2020 z dnia 14 sierpnia2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.08.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załaczniki Nr 1-8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna