Rejestr zmian w biuletynie

28.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.296.2019 z dnia 23 października2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.297.2019 z dnia 23 października2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.298.2019 z dnia 25 października2019r. w sprawie dzierżawy gruntów."

24.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Festyn Wojskowy, Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - Festyn Wojskowy, Śpiewanie Pieśni Patriotycznych w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenach gminnego zasobu mieszkaniowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S III KWARTAŁ 2019"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S III KWARTAŁ 2019"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N III KWARTAŁ 2019"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS III KWARTAŁ 2019"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z III KWARTAŁ 2019"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18października 2019r. w sprawie umorzeń" na "ZarządzenieP.0050.291.2019 z dnia 18 października 2019r. w sprawie umorzeńnależności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18października 2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych.
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2019 z dnia 18 października2019r. w sprawie umorzeń"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2019 z dnia 21 października2019r. w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali mieszkalnych,"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.294.2019 z dnia 22 października2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały,"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.295.2019 z dnia 22 października2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały,"
Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
X Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna