Rejestr zmian w biuletynie

18.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenia Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu na wykonywanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Lubin w roku 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia zewnętrznego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie robót konserwacyjnych i zabezpieczających obiektów mostowych na terenie miasta Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do użyczenia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .DOC
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .PDF
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji on-line
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .XLS
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .PDF
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .xls"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC

14.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja z wykonania budżetu miastaLubina za I półrocze 2020" na "Informacja o przebiegu wykonaniabudżetu miasta Lubina za I półrocze 2020 roku."
Dotyczy dokumentu:
Rok 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z wykonania budżetu miasta Lubina za Ipółrocze 2020"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni ul. Legnickiej i ul. Jastrzębiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna