Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do łącznej sprzedaży.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zbywanych praw sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w składach OKW.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na 2020 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydzierżawienie działki/części działki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie opinii dotyczącej formy i lokalizacji szyldu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy / decyzji celu publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Komisja Oświaty i Kultury - 8 marca 2020r., godz. 13.00" na "KomisjaOświaty i Kultury - 8 lipca 2020r., godz. 13.00"
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Oświaty i Kultury - 8 marca 2020r., godz.13.00"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.149.2020 z dnia 22 czerwca2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.150.2020 z dnia 22 czerwca2020r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży..."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.151.2020 z dnia 24 czerwca2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności związanych zlokalami mieszkalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.152.2020 z dnia 24 czerwca2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.153.2020 z dnia 24 czerwca2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.154.2020 z dnia 25 czerwca2020r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości zabudowanej."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 25 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bogusława Potocka"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2020 z dnia 19 czerwca2020r. w sprawie dzierżawy gruntu."

01.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód polskich Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik-Osiek.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2020 z dnia 8 czerwca 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2020 z dnia 8 czerwca 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2020 z dnia 8 czerwca 2020r.w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Miejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2020 z dnia 12 czerwca2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2020 z dnia 12 czerwca2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2020 z dnia 15 czerwca2020r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2020 z dnia 15 czerwca2020r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2020 z dnia 15 czerwca2020r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2020 z dnia 15 czerwca2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2020 z dnia 15 czerwca2020r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw Informatykioraz Operatorów Onformatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczychna terenie miasta Lubina w związku z wyborami PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2020 z dnia 19 czerwca2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.147.2020 z dnia 19 czerwca2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.148.2020 z dnia 22 czerwca2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XVIII z 23 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dariusz Jankowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dariusz Węgrzyn"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dorota Dutkanicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Franciszek Wojtyczka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grzegorz Pytka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grzegorz Zieliński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Joanna Kot"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Katarzyna Kulczyńska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Krzysztof Lis"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Krzysztof Szczepaniak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Bajerski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marian Węgrzynowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mateusz Powązka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mirosław Młodecki"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oleg Herejczak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Patrycja Rozmus"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przemysław Tadla"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roman Zaprutko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Romuald Kujawa"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tadeusz Madziarczyk"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Górzyński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbigniew Watczewski"
Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja na temat petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Lubina i Rady Miejskiej w Lubinie za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Udzielenie/dostosowanie/zmianę treści/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Transport drogowy - Udzielenie/dostosowanie/zmianę treści/wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna