Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Kładka dla pieszych nad potokiem Baczyna.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Kładka dla pieszych nad potokiem Baczyna.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ 2 (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.123.2018 z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie wprowadzenia kierunku kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im.Jana Wyżykowskiego w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.124.2018 z dnia 24 maja 2018 r.w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla zadaniapn. Rewitalizacja Miasta Lubina poprzez rozwój terenów zielenimiejskiej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.125.2018 z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.126.2018 z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie osoby w Domu Opieki Szarotkaw Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.127.2018 z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.128.2018 z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów placówekoświatowych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.129.2018 z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania GminyMiejskiej Lubin, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników TVL Sp. z o.o.w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.130.2018 z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.131.2018 z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie ogłoszenia informacji za 2017 rok, o której mowa w art. 37ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.132.2018 z dnia 30 maja 2018 r.w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu w roku szkolnym2018/2019."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XL z 29 maja 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Szkoła Podstawowa nr 9 - Referent.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna