Rejestr zmian w biuletynie

12.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista w Kancelarii Prezydenta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29 grudnia2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29 grudnia2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru - Dyrektor CentrumUsług Wspólnych.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru - Dyrektor CentrumUsług Wspólnych."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie umowy 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 11 - 20"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 21"

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.412.2017 z dnia 28 grudnia 2017R.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2018 roku...."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.413.2017 z dnia 28 grudnia 2017R.zmieniające zarządzenie P.0050.407 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawiezorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału wnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.414.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum UsługWspólnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.415.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Annie Ćwian - pełniącejobowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.416.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie sprostowania udziału w nieruchomości wspólnej."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna