Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2018

Dotyczy dokumentu:
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - 100-lecie Niepodległości - Gramy na setkę.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

13.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.211.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.212.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.213.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa 2 ekranów dotykowych i 10 projektorów multimedialnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pracowni językowej 16-stanowiskowej –laboratorium językowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci bezprzewodowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci bezprzewodowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap III.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap III.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych isanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzonyżłobek lub klub dziecięcy."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych isanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece naddziećmi w wieku do lat 3
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmiw wieku do lat 3"

10.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.114.2018 z dnia 17 maja 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania taboru kolejowego.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.114.2018 z dnia 17 maja 2018 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania taboru kolejowego."
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "URIO II.316.2017 - PROJEKT BUDŻETU 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "URIO II.317.2017 - DEFICYT NA 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "URIO II.318.2017 - PROJEKT WPF 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "URIO IX.7.2018 - WYKONANIE ZA 2017.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S II KWARTAŁ 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S II KWARTAŁ 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N II KWARTAŁ 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS II KWARTAŁ 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z II KWARTAŁ 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z I KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z II KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z III KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z IV KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS JB 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS JST 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS SKONSOLIDOWANY 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S I KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S II KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S III KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S IV KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S I KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S II KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S III KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S IV KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N I KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N II KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N III KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N IV KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS I KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS II KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS III KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS IV KWARTAŁ 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Sienkiewicza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu

09.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa oświetlenia i iluminacja murów miejskich w Parku Piłsudskiego oraz na terenie przy Wzgórzu Zamkowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa oświetlenia i iluminacja murów miejskich w Parku Piłsudskiego oraz na terenie przy Wzgórzu Zamkowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa oświetlenia i iluminacja murów miejskich w Parku Piłsudskiego oraz na terenie przy Wzgórzu Zamkowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa oświetlenia i iluminacja murów miejskich w Parku Piłsudskiego oraz na terenie przy Wzgórzu Zamkowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa oświetlenia i iluminacja murów miejskich w Parku Piłsudskiego oraz na terenie przy Wzgórzu Zamkowym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa oświetlenia i iluminacja murów miejskich w Parku Piłsudskiego oraz na terenie przy Wzgórzu Zamkowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. edukacyjnych w Centrum Edukacji Przyrodniczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... następna