Rejestr zmian w biuletynie

03.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych międzyblokowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 9 - 10 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy 4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2018 z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.219.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.220.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.221.2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia P.0050.187.2018 z dnia 6 lipca 2018r. wsprawie wprowadzenia zasad naliczania czynszu dzierżawnego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.223.2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.224.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.225.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Naczelnika i ZastępcyNaczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Architektury i OchronyŚrodowiska dotyczącego zmian w udziałach w częściach wspólnychbudynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.226.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.227.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczystenieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawę warunkówzagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.228.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. zmieniające zarządzenie P.0050.115.2018 z dnia 18 maja 2018r. wsprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.229.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.230.2018 z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wypowiedzenia umów dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.231.2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.232.2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.233.2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodnika przy ul. Tuwima w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XLIII z 21 sierpnia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 13"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Moniuszki w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem jednokondygnacyjnego modułowego pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na poczekalnię.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 13
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z otwarcia ofert"

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 46
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników i wjazdów przy ul. Kopernika 5,6 i ul. Łokietka w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... następna