Rejestr zmian w biuletynie

25.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.195.2019 z dnia 22 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2019 z dnia 23 lipca 2019r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania dostawy mediów do lokaliw budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11 lipca2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11 lipca 2019r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór2"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór2"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór2
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór2
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.185.2019 z dnia 10 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11 lipca 2019r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2019 z dnia 12 lipca 2019r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażlokali."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.188.2019 z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.189.2019 z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.190.2019 z dnia 16 lipca 2019r.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,określonego w ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani zs. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.191.2019 z dnia 17 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.192.2019 z dnia 17 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty kwoty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.193.2019 z dnia 17 lipca 2019r.w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.194.2019 z dnia 19 lipca 2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości Informacji o wykonaniu.budżetu jst oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościbudżetowych za II kwartał 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działki nr 2/7 w obrębie 10 miasta Lubina, którego inwestorem jest Grupa Projektowa Port sp. z o.o., ul. Dobra 26, 60-595 Poznań.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Tuwima w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Tuwima w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania - Nowoczesne itwórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Kamiennej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

poprzednia ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... następna