Rejestr zmian w biuletynie

17.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg powiatowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencyjna obiektu świadczącego usługihotelarskie .doc"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencyjna obiektu świadczącego usługihotelarskie .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innychobiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie .docx"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innychobiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania w zakresie dostosowaniaobiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych .docx"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania w zakresie dostosowaniaobiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencyjna obiektu świadczącego usługihotelarskie .doc"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta ewidencyjna obiektu świadczącego usługihotelarskie .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innychobiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie .docx"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innychobiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania w zakresie dostosowaniaobiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych .docx"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Minimalne wymagania w zakresie dostosowaniaobiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Jeden Lubin"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna