Rejestr zmian w biuletynie

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na przedstawicieli organizacji pozarządowych na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe - Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 22"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 22
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 2 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 22"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

15.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna