Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Zdalna szkoła+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Dziennik Ustaw
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Monitor Polski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla osób głosujących korespondencyjnie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyborco sprawdź gdzie głosujesz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 37 w mieście Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 28"
Dotyczy dokumentu:
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Projekt nr 28
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kodeks wyborczy oraz wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na posadowienie boksów śmietnikowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do wniesienia aportem.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza kościoła parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza kościoła parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Terminarz pierwszych spotkań i szkoleń Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw Informatyki oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna