Rejestr zmian w biuletynie

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja na temat petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Lubina i Rady Miejskiej w Lubinie za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Efektywność energetyczna.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ plus załączniki 1-7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 10.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Zał. 1-9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 10 str. 1 - 84
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAł. Nr 10 str. 85 - 167

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 - 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 - 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2019 z dnia 21 czerwca2019r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ZarządzaniaKryzysowego."

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Krzysztof Lis.pdf" na "Krzysztof Lis"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Joanna Kot.pdf" na "Joanna Kot"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Grzegorz Pytka.pdf" na "Grzegorz Pytka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Patrycja Rozmus.pdf" na "PatrycjaRozmus"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oleg Herejczak.pdf" na "Oleg Herejczak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Mirosław Młodecki.pdf" na "MirosławMłodecki"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Marian Węgrzynowski.pdf" na "MarianWęgrzynowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Marek Bajerski.pdf" na "Marek Bajerski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Krzysztof Szczepaniak.pdf" na"Krzysztof Szczepaniak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Roman Zaprutko.pdf" na "Roman Zaprutko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Przemysław Tadla.pdf" na "PrzemysławTadla"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Bogusława Potocka.pdf" na "BogusławaPotocka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Dariusz Jankowski.pdf" na "DariuszJankowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Dariusz Węgrzyn.pdf" na "DariuszWęgrzyn"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Katarzyna Kulczyńska.pdf" na"Katarzyna Kulczyńska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Grzegorz Zieliński.pdf" na "GrzegorzZieliński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Dorota Dutkanicz.pdf" na "DorotaDutkanicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Franciszek Wojtyczka.pdf" na"Franciszek Wojtyczka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Adam Konefał.pdf" na "Adam Konefał"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zbigniew Warczewski.pdf" na "ZbigniewWarczewski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Tomasz Górzyński.pdf" na "TomaszGórzyński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Tadeusz Madziarczyk.pdf" na "TadeuszMadziarczyk"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Romuald Kujawa.pdf" na "Romuald Kujawa"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2019 z dnia 18 czerwca2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.56.2019 z dnia 7 marca 2019r. wsprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2019 z dnia 19 czerwca2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2019 z dnia 19 czerwca2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."

24.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"

poprzednia ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... następna