Rejestr zmian w biuletynie

14.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.197.2019 z dnia 24 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabyciawłasności nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.198.2019 z dnia 24 lipca 2019r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.199.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.200.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej..."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.201.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.202.2019 z dnia 31 lipca 2019r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klub Górski PROBLEM"

12.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Dzień bez samochodu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Dzień bez samochodu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz wyborczy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... następna