Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2020

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Według haseł do katalogu Usunięte w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Usunięte do katalogu Usunięte w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego do katalogu Sposoby załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego do katalogu Sposoby załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Finansowy do katalogu Sposoby załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska do katalogu Sposoby załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Infrastruktury do katalogu Sposoby załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Organizacji i Kadr do katalogu Sposoby załatwiania spraw w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Według haseł w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Sposoby załatwiania spraw (formularze) w menu przedmiotowym (nowa nazwa Sposoby załatwiania spraw)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna