Rejestr zmian w biuletynie

26.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Przystosowanie budynkuy Gimnazjum nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usłuig Wspólnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"arządzenie P.0050.241.2017 z dnia 24 lipca 2017 R.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały2017 roku." na "Zarządzenie P.0050.241.2017 z dnia 24 lipca 2017 R.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "arządzenie P.0050.238.2017 z dnia 20lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał." na"Zarządzenie P.0050.238.2017 z dnia 20 lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "arządzenie P.0050.237.2017 z dnia 18lipca 2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali."na "Zarządzenie P.0050.237.2017 z dnia 18 lipca 2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"arządzenie P.0050.239.2017 z dnia 20 lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały." na"Zarządzenie P.0050.239.2017 z dnia 20 lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"arządzenie P.0050.240.2017 z dnia 24 lipca 2017 R.w sprawie nabycia czterech lokali mieszkalnych przez Gminę MiejskąLubin." na "Zarządzenie P.0050.240.2017 z dnia 24 lipca 2017 R.w sprawie nabycia czterech lokali mieszkalnych przez Gminę MiejskąLubin."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.236.2017 z dnia 17 lipca 2017 R.w sprawie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości jakoterenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowanianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "arządzenie P.0050.237.2017 z dnia 18 lipca 2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokali."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "arządzenie P.0050.238.2017 z dnia 20 lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "arządzenie P.0050.239.2017 z dnia 20 lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "arządzenie P.0050.240.2017 z dnia 24 lipca 2017 R.w sprawie nabycia czterech lokali mieszkalnych przez Gminę MiejskąLubin."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "arządzenie P.0050.241.2017 z dnia 24 lipca 2017 R.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
XXX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji polegającego na budowie zbiornika magazynującego AdBlue wraz z dystrybutorem na istniejącej stacji paliw, planowanego na terenie działki nr193 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Park Militarny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.222.2017 z dnia 4 lipca 2017R.w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowychoraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadkuzmiany dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.222.2017 z dnia 4 lipca 2017 R.w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowychoraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadkuzmiany dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej."

20.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 cz.4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 cz.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna