Rejestr zmian w biuletynie

22.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.14.2019 z dnia 21 stycznia wsprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własnościnieruchomości gruntowej"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.13.2019 z dnia 18 stycznia wsprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycielokali wraz z udziałem w nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.12.2019 z dnia 15 stycznia wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały "
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.11.2019 z dnia 14 stycznia wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie dzierżawy nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie odroczenia terminu zapłaty należności czynszowych związanychz użytkowaniem lokalu mieszkalnego"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.8.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2019r"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.6.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.5.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7stycznia 4. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko doreprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym ZgromadzeniuWspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. wLubinie" na "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia w sprawieupoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy MiejskiejLubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MiejskiegoPrzedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia 4. wsprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania GminyMiejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MiejskiegoPrzedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia wsprawie cofnięcia udzielnych pełnomocnictw dyrektorom placówek"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2stycznia 2 w sprawie użyczenia nieruchomości" na "ZarządzenieP.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia w sprawie użyczenia nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2 wsprawie użyczenia nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. "Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 05/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół wyboru oferenta "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych: Franciszek Wojtyczka, Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan postępowań na 2019 rok" na "Planpostępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Odwołanie zapytania ofertowego" na "Odwołanie zapytania ofertowego -klimatyzatory"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odwołanie zapytania ofertowego"

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna