Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Kancelarii Prezydenta - Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26 września 2019r. " na"Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawienabvycia nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26 września 2019r. " na"Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawiewniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawiewniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów ucvhwał" na"Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawiewniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówucvhwał"
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26 września2019r. "
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26 września2019r. "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja ul. Rynek w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

03.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana planu 67 - częściowo zastąpił plan Nr 67"
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.265.2019 z dnia 26 września2019r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw informatykioraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczychna terenie miasta Lubina w związku z wyborami do Sejmu RzeczypospolitejPolskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień13 października 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.266.2019 z dnia 26 września2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.267.2019 z dnia 26 września2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw informatyki oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 76 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 76 miasta Lubina - zastąpił plan nr 63 orazczęściowo zastąpił plan nr 52."
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 63 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 63 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52."
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 63 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 63 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "URIO IX.65.2019 - WYKONANIE BUDŻETU MIASTA LUBINAZA I PÓŁROCZE 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9"

30.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Grzegorz Zieliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Grzegorz Zieliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna