Rejestr zmian w biuletynie

12.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja wstępna
Dotyczy dokumentu:
Pomoc dla przedsiębiorcy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja wstępna"
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XVII z 9 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Oświaty i Kultury - 16 czerwca 2020r.,godz. 13.00"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Beata Lejczak-Wawrynowicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewa Cyga"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Iwona Kluska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisława Lewandowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Violetta Anderko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Agata Bończak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Beata Castaneda Trujillo"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dorota Czajkowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Elżbieta Januszkiewicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Elżbieta Sikora"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ewa Bieleń"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Helena Kosowska-Nowak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Izabela Nowak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jadwiga Musiał"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kamila Rataj"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lucyna Kaleta"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Zawadka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wiesław Bartoszewicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wiesław Bartoszewicz 2"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2020 z dnia 5 czerwca 2020r.w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w drodzeaportu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2020 z dnia 5 czerwca 2020r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażspółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10), iż w dniu 10.06.2020r. zostało wydane postanowienie o przedłużeniu do dnia 13.07.2020r. terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji LCNG w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22, na działce 184/29 obręb 6 m. Lubin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna, w tym terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Justyna Pomykała"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Małgorzata Bieza"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Magdalena Frątczak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lucyna Józefów"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dorota Kaczyńska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Iwona Kędzierska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Maria Królikowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bożena Latos"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bożena Małek"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Renata Michalak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marek Mierzejewski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Elżbieta Niedźwiecka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Joanna Piękna"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aurelia Romaniec"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Arkadiusz Tomczuk"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jolanta Tylkowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Danuta Wróblewska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Patryk Wild"
Dotyczy dokumentu:
za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konrad Dąbkiewicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jan Ziaja"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Jan Ziaja
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ochocki_tomasz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Agnieszka Cal-Niemiec"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryszard Dąbrowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Henryk Markowicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdzisław Przepiórski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zenon Sawron"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Anna Skupińska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kazimierz Śliwowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wanda Waląg"

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A., ul. Tysiąclecia 3, 59-300 Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 28.05.2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualizacja dotacji na 01.06.2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Gospodarki Komunalnej - 9 czerwca 2020r.,godz. 13.00Komisja Rozwoju Miasta - 9 czerwca 2020r., godz. 13.30"
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Wyjaśnienia PKW w sprawie zgłaszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na 2020 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS ŁĄCZNY ZA 2019 ROK - GMINA MIEJSKALUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK (1) -GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK (2) -GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA2019 ROK - GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2019 ROK -GMINA MIEJSKA LUBIN.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na 2020 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Parku im. NSZZ Solidarność przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna