Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

03.07.2020

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Architektury do katalogu Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska do katalogu Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Przekształceń i Windykacji do katalogu Wydział Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska w menu przedmiotowym

22.06.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin za rok 2018 w menu podmiotowym (nowa nazwa Raport o stanie Gminy Miejskiej Lubin)

04.06.2020

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna