Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do dzierżawy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remnot gminnych lokali mieszkalnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych na ulicach Chopina, Moniuszki i Bacha w Lubinie oraz uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie budowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8-2 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8-2 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8-1 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8-1 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczonyprzetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinieprzeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczysteprzynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczonyprzetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinieprzeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczysteprzynależnej do lokali ułamkowej części gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

20.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.403.2017 z dnia 15 grudnia 2017R.w sprawie rozłożenia na raty oraz umorzeń należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Całodobowa ochrona budynku oraz terenu przyległego po Gimnazjum Nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 5 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

18.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.395.2017 z dnia 12 grudnia 2017R.w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułuprzejazdu komunikacją miejską bez biletu."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.396.2017 z dnia 13 grudnia 2017R.w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Lubin prawa użytkowaniawieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.397.2017 z dnia 13 grudnia 2017R.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.398.2017 z dnia 13 grudnia 2017R.w sprawie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu zadzierżawę gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.399.2017 z dnia 14 grudnia 2017R.w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.400.2017 z dnia 14 grudnia 2017R.w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.401.2017 z dnia 15 grudnia 2017R.w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.402.2017 z dnia 15 grudnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wystąeniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna