Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dariusz Jankowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dorota Dutkanicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Franciszek Wojtyczka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grzegorz Pytka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Jan Grocholski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Joanna Kot"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marcin Białkowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marcin Królak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Maria Szydłowska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marian Węgrzynowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Marzena Tutka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotr Motyliński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Piotr Socha"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przemysław Tadla"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Robert Cieślowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Roman Zaprutko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Romuald Kujawa"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stanisław Klimowicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tomasz Górzyński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbigniew Czerwonka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 (zakończenie kadencji)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbigniew Warczewski"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.306.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.307.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.308.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa wózków do przechowywania tabletów ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z wyboru wykonawcy"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu na działce nr 470 przy ul. Leszczynowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - festyn wojskowy, śpiewanie pieśni patriotycznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Obchody Narodowego Święta Niepodległości - festyn wojskowy, śpiewanie pieśni patriotycznych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.296.2018 z dnia 23 października2018 r. w sprawie dzierżaw nieruchomości ze zlokalizowanymigarażami."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.297.2018 z dnia 24 października2018 r. w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.298.2018 z dnia 25 października2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości jakoterenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowanianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.299.2018 z dnia 26 października2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji owykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IIIkwartały 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.300.2018 z dnia 26 października2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego ponowniedo publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 46."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.301.2018 z dnia 29 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.302.2018 z dnia 29 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.303.2018 z dnia 30 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.304.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.305.2018 z dnia 31 października2018 r. w sprawie odmowy przedłużenia umowy dzierżawy lokaluużytkowego."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2018 z dnia 8 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2018 z dnia 8 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2018 z dnia 12 października2018 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowychnajemców."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2018 z dnia 12 października2018 r. w sprawie zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.289.2018 z dnia 12 października2018 r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.290.2018 z dnia 15 października2018 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonych postępowań z wyłączeniem prawa do wydawania decyzjiadministracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.291.2018 z dnia 16 października2018 r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.292.2018 z dnia 16 października2018 r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.293.2018 z dnia 18 października2018 r. w sprawie zorganizowania przetargu pisemnego nieograniczonego nadzierżawę części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.294.2018 z dnia 19 października2018 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.295.2018 z dnia 19 października2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna