Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie treści ogłoszenia (zmianaterminu)"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXVI z 30 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.028.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.029.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.030.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 4 - poprawny skan"

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.024.2018 z dnia 30 stycznia 2018R.w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.025.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.026.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania..."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.027.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie:terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentówna rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Terminy przeprowadzania postępowaniarekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminyskładania dokumentów na rok szkolny 2017/2018, do publicznychprzedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przezGminę Miejską Lubin.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W sprawie zmiany zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W sprawie zmiany zarządzenia - rekrutacja do klaspierwszych.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W sprawie zmiany zarządzenia - rekrutacja doprzedszkoli

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna