Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
zarządzenie P.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie P.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

06.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór do komisji konkursowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal.Nr8.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ+Zal.Nr1-7.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MPGO "MUNDO" Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MPWiK Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Instrukcja
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instrukcja"
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Instrukcja
Dotyczy dokumentu:
Działalność gospodarcza - Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Instrukcja"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 8
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Centrum Innowacji Audiowizualnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubinieogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiskopracy - główny księgowy."
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubinieogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiskopracy - główny księgowy.
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz"
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czystsze Powietrze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czystsze Powietrze.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna