Rejestr zmian w biuletynie

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RTBS Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 324w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata2018-2038."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 325w sprawie propozycji zmiany nazwy stacji kolejowej na terenie miastaLubina."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 326zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia14 listopada 2017 roku w sprawie..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 327zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia14 listopada 2017 roku w sprawie..."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 328zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 2 wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 329zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka nr 3 wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 330zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu OśrodkaOpiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 331w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki, rozwiązywaniaproblemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 332w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 333w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Lubinie (worganizacji)."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Służba BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.404.2017 z dnia 15 grudnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.405.2017 z dnia 15 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.406.2017 z dnia 18 grudnia 2017R.w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.407.2017 z dnia 18 grudnia 2017R.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycieudziału w nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.408.2017 z dnia 20 grudnia 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.409.2017 z dnia 20 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.410.2017 z dnia 21 grudnia 2017R.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadania publicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.411.2017 z dnia 22 grudnia 2017R.w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna