Rejestr zmian w biuletynie

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.024.2018 z dnia 30 stycznia 2018R.w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.025.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.026.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania..."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.027.2018 z dnia 31 stycznia 2018R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie:terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentówna rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Terminy przeprowadzania postępowaniarekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminyskładania dokumentów na rok szkolny 2017/2018, do publicznychprzedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przezGminę Miejską Lubin.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W sprawie zmiany zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W sprawie zmiany zarządzenia - rekrutacja do klaspierwszych.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2018/2019.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik W sprawie zmiany zarządzenia - rekrutacja doprzedszkoli

02.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna