Rejestr zmian w biuletynie

18.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram ślubów cywilnych na 2018 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram ślubów cywilnych na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek Galerii Rynek Sp. z o.o. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Lubińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu na wniosek Galerii Rynek Sp. z o.o. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Lubińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.245.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie rozwiązania umów dzierżaw części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.246.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie dzierżaw nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.247.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie upoważnień do prowadzenia spraw dotyczących świadczeniawychowawczego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.248.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących świadczeń zfunduszu alimentacyjnego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.249.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw dotyczących świadczeńrodzinnych."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.250.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie nieodpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.251.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.252.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.zmieniające zarządzenie P.0050.109.2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. wsprawie szczegółowych zasad..."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.253.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.254.2017 z dnia 31 lipca 2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."

16.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXX z 1 sierpnia 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

14.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zmiana terści SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna