Rejestr zmian w biuletynie

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli biurowych w budynku Ratusza w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli biurowych w budynku Ratusza w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż mebli biurowych w budynku Ratusza w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dzierżawa sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez MPWiK Sp.z o.o.w Lubinie w 2006r. w ramach projektu pn.:Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała 321w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2017 rok.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXV z 19 grudnia 2017r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 321w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2017 rok."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 6 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Michała Drzymały 12a w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000 PLN dla Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000 PLN dla Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Granitowej do Centrum Logistycznego Jerenimo Martins Dystrybucja w Lubinie”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RTBS Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciele - Zwolnienie z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stypendia szkolne - Przyznanie stypendium
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciele - Wnioseko podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczyciele - Awans zawodowy nauczyciela
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obowiązek nauki - Oświadczenie Rodzica
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku rolnego"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Deklaracja na podatek leśny"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DT-1 A"
Dotyczy dokumentu:
Podatki i opłaty na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niewyodrębnionych lokali przeznaczonych do łącznej sprzedaży wraz z oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż takiego samego udziału w budynku położonego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna