Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina nalata 2016-2021.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt zmienionego Lokalnego ProgramuRewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021." na "Lokalny ProgramRewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021."

13.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt zmienionego Lokalnego Programu RewitalizacjiMiasta Lubina na lata 2016-2021."

10.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bema w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.40.2017 z dnia 3 lutego 2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.41.2017 z dnia 3 lutego 2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.42.2017 z dnia 6 lutego 2017 R.w sprawie zorganizowania przetargu pisemnego nieograniczonego nadzierżawę nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.43.2017 z dnia 6 lutego 2017 R.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do czynności związanych zzawarciem umów partnerstwa z Powiatem Lubińskim, celem wspólnegoaplikowania o środki finansowe w ramach konkursuRPDS.06.01.01-IŻ.00-02-166/16 Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6Infrastruktura spójności społecznej, Podziałania 6.1.1 Inwestycje winfrastrukturę społeczną."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.44.2017 z dnia 7 lutego 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.45.2017 z dnia 8 lutego 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.46.2017 z dnia 8 lutego 2017 R.w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterzeużyteczności publicznej obowiązujących na terenie cmentarzykomunalnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.47.2017 z dnia 9 lutego 2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.48.2017 z dnia 9 lutego 2017 R.w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXIV z 20 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 210w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2016."
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXIV z 20 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała 210w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2016.
Dotyczy dokumentu:
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
zarządzenie P.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zarządzenie P.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 stycznia 2017r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna