Rejestr zmian w biuletynie

24.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu tzw. pierwszej pomocy w wypadkach losowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla rożnych punktów poboru energii elektrycznej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów kamerowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dzierżawców.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydent Miasta Lubina o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 16 stycznia 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 17 stycznia2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019roku."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dotacje oświatowe - finansowanie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna