Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ

20.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.49.2017 z dnia 13 lutego 2017 R.w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.50.2017 z dnia 13 lutego 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.51.2017 z dnia 13 lutego 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.52.2017 z dnia 14 lutego 2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalinależących do zasobu Gminy Miejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXVI z 14 lutego 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina nalata 2016-2021.
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Projekt zmienionego Lokalnego ProgramuRewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021." na "Lokalny ProgramRewitalizacji Miasta Lubina na lata 2016-2021."

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna