Rejestr zmian w biuletynie

14.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - II etap - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Główny specjalista w Kancelarii Prezydenta.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29 grudnia2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29 grudnia2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

11.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru - Dyrektor CentrumUsług Wspólnych.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru - Dyrektor CentrumUsług Wspólnych."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie umowy 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 11 - 20"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 21"

09.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.412.2017 z dnia 28 grudnia 2017R.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2018 roku...."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.413.2017 z dnia 28 grudnia 2017R.zmieniające zarządzenie P.0050.407 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawiezorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie udziału wnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.414.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum UsługWspólnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.415.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Annie Ćwian - pełniącejobowiązki Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.416.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie sprostowania udziału w nieruchomości wspólnej."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.417.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.418.2017 z dnia 29 grudnia 2017R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna