Rejestr zmian w biuletynie

21.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie polegająca na przebudowa ciągu komunikacyjnego tj. budowie odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia i ulicę Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie umowy 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia 3 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 23 - 26"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Lubinie przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnej do lokali ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na przedstawicieli organizacji pozarządowych na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF

18.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe - Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 22"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 22
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe organów Spółek Komunalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 2 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 22"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

15.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna