Rejestr zmian w biuletynie

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

27.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 47.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 74.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 46.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 73.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 72.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 71.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 65.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.53.2017 z dnia 20 lutego 2017 R.w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.54.2017 z dnia 20 lutego 2017 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatrocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nrgeodezyjnymi: 324/4, 324/5 i 324/6, położonej w obrębie 5 miastaLubina."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.55.2017 z dnia 21 lutego 2017 R.w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własnościnieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.56.2017 z dnia 22 lutego 2017 R.w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników izastępców kierowników jednostek organizacyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.57.2017 z dnia 23 lutego 2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."

23.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"

22.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna