Rejestr zmian w biuletynie

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Nr 2 w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.273.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu SzkółNr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.274.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Lubinieoraz uchylenia udzielonych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.275.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora III LiceumOgólnokształcącego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.276.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia..."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2017 z dnia 24 sierpnia 2017R.w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od PowiatuLubińskiego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2017 z dnia 25 sierpnia 2017R.w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawawłasności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2017 z dnia 25 sierpnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy Odrodzenia 10-16.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna