Rejestr zmian w biuletynie

30.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ 2 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2 etatu.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Lista kandydatów spełniającychwymaganis formalne - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2etatu." na "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne -Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2 etatu."
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Szkoła Podstawowa nr 9 w Lubinie - Referent 1/2 etatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie: Przebudowa pomieszczeń szkoły Podstawowej nr 8.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska Dyrektorów placówek oświatowych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską, a wjazdem na działkę 868/9).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską, a wjazdem na działkę 868/9).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kochanowskiego - I odcinek (od skrzyżowania z ul. Chocianowską, a wjazdem na działkę 868/9).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiazek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu pomiędzy ul. Żurawią a ul. Kruczą w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej oraz kamiennej na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obowiazek informacyjny RODO"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.109.2018 z dnia 11 maja 2018 r.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.110.2018 z dnia 14 maja 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.111.2018 z dnia 15 maja 2018 r.zmieniające zarządzenie P.0050.99.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. wsprawie ustanowienia służebności gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.112.2018 z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.113.2018 z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu dla nauczycielaroku szkolnym 2018/2019."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.114.2018 z dnia 17 maja 2018 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania taboru kolejowego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.115.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.116.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawawłasności nieruchomości gruntowych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.117.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie umorzenia należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.118.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.119.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.120.2018 z dnia 18 maja 2018 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.121.2018 z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.122.2018 z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu zapłatynależności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalumieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Placu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowych murów obronnych Starego Miasta w Lubinie oraz koncepcji zagospodarowania terenu dwóch przyległych obszarów wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Grupa Zakupowa Lubin (dostawa energii elektrycznej).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 - modyfikacja
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnergo wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna