Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Przystosowanie budynkuy Gimnazjum nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usłuig Wspólnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.: "Przystosowanie budynkuy Gimnazjum nr 5 w Lubinie przy ul. Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usłuig Wspólnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.280.2017 z dnia 28 sierpnia 2017R.w sprawie ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterzeużyteczności publicznej obowiązujących na terenie cmentarzykomunalnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.281.2017 z dnia 29 sierpnia 2017R.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadania publicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.282.2017 z dnia 29 sierpnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.283.2017 z dnia 29 sierpnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.284.2017 z dnia 29 sierpnia 2017R.w sprawie rozłożenia na raty należności przysługujących GminieMiejskiej Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.285.2017 z dnia 30 sierpnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.286.2017 z dnia 30 sierpnia 2017R.w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubina za Ipółrocze 2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.287.2017 z dnia 31 sierpnia 2017R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.288.2017 z dnia 31 sierpnia 2017R.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2017 r z zakresu..."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - odpowiedzi
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezpiecznych dróg do szkół - zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Szpakowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

01.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
III Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
III Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
II Liceum Ogólnokształcące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Nr 2 w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.273.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu SzkółNr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.274.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Lubinieoraz uchylenia udzielonych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.275.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora III LiceumOgólnokształcącego w Lubinie oraz udzielenia stosownychpełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.276.2017 z dnia 23 sierpnia 2017R.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia..."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2017 z dnia 24 sierpnia 2017R.w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od PowiatuLubińskiego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2017 z dnia 25 sierpnia 2017R.w sprawie odmowy sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawawłasności nieruchomości gruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2017 z dnia 25 sierpnia 2017R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna