Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa wnętrza międzyblokowego przy ul.Rynek 1-4 oraz odcinka jezdni ul.Odrodzenia wraz z przebudową sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 1 - 91
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 str. 92 - 176
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pismo o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zmianaterminu otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dróg obsługujących teren pomiedzy ul. Bema a ul.1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej - II etap.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstujednolitego Zarządzenia EA.120.64.2017 z dnia 29 grudnia 2017 w sprawieogłoszenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawieokreślenia organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego wLubinie.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Organizacyjny"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin Organizacyjny

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .DOC"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .PDF"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .DOC"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .PDF"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.041.2018 z dnia 22 lutego 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.042.2018 z dnia 26 lutego 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.043.2018 z dnia 26 lutego 2018R. w sprawie odmowy umorzenia z tytułu należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.044.2018 z dnia 27 lutego 2018R. zmieniające zarządzenie P.0050.23.2018 z dnia 30 stycznia 2018r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego..."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.045.2018 z dnia 27 lutego 2018R. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.046.2018 z dnia 27 lutego 2018R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówRegionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.047.2018 z dnia 27 lutego 2018R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówMiejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.048.2018 z dnia 28 lutego 2018R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu GminyMiejskiej Lubin na spotkaniu założycielskim StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządna."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.049.2018 z dnia 28 lutego 2018R. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna