Rejestr zmian w biuletynie

12.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenie kwiatów na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Centrum Usług Wspólnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

10.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.73.2017 z dnia 9 marca 2017 R.w sprawie odmowy zbycia części nieruchomości jako terenu na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości przyległych."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.74.2017 z dnia 9 marca 2017 R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.75.2017 z dnia 9 marca 2017 R.w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności z tytułu opłatrocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.76.2017 z dnia 9 marca 2017 R.w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymaniamieszkańca w Domu Opieki Szarotka w Lubinie w 2017 roku."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.77.2017 z dnia 10 marca 2017 R.w sprawie sprzedaży części nieruchomości jako terenu dodatkowego napoprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

09.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.58.2017 z dnia 27 lutego 2017 R.w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.59.2017 z dnia 27 lutego 2017 R.w sprawie zmiany stawki czynszu dzierżawnego."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.60.2017 z dnia 28 lutego 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.61.2017 z dnia 28 lutego 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.62.2017 z dnia 28 lutego 2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.63.2017 z dnia 28 lutego 2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej w Lubinie."

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul. 1-go Maja.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oaz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruch na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bema w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bema w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik unieważnienie czynności Zamawiającego
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bema w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Bema w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla placu rynkowego przy nowo powstającej drodze gminnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena innych niż lokalowe nieruchomości zabudowanych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna