Rejestr zmian w biuletynie

21.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z IV KWARTAŁ 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o zameldowaniu w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .odt"
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek o braku osób w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w DOC
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz w DOC
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz formularz w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz formularz w PDF
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz formularz w .pdf"

20.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.30.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadań publicznych zgodnie z ogłoszeniem zdnia 14 stycznia 2020r. o konkursie ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.31.2020 z dnia 20 lutego 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych zwiazanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.32.2020 z dnia 20 lutego 2020r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego zanieczyszczeń powietrza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2020 z dnia 14 lutego 2020r.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."

18.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.16.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie ustalenia zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego,zakresu niezbędnej dokumentacji konsolidacyjnej oraz zasad dokonywaniawyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdańfinansowych."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2020 z dnia 31 stycznia2020r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyzuru PrezydentaMiasta Lubina."

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna