Rejestr zmian w biuletynie

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.27.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie ustalenia zasad sporządzenia bilansuskonsolidowanego, zakresu niezbędnej dokumentacji konsolidacyjnej orazzasad dokonywani awyłączeń, wzajemnych rozliczeń przy sporządzeniusprawozdań finansowych;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.28.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.29.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.24.2019 z dnia 29 stycznia2019r. - w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.25.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ZarządzaniaKryzysowego;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.26.2019 z dnia 31 stycznia2019r. - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowaniarekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminówskładania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznychprzedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przezGminę Miejską Lubin;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.23.2019 z dnia 29 stycznia2019r. - w sprawie zmian w składzie Miejskiego ZespołuInterdyscyplinarnego w Lubinie,"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zzarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22stycznia 2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinieprojektu chwały." na "Zarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.21.2019 z dnia 25 stycznia2019r. - w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.22.2019 z dnia 25 stycznia2019r. - w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.18.2019 z dnia 23 stycznia2019r. - w sprawie odwołania Dyrektora Centrum InnowacjiAudiowizualnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.19.2019 z dnia 25stycznia.2019r. - w sprawie powołania Dyrektora Centrum InnowacjiAudiowizualnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.20.2019 z dnia 25 stycznia2019r. - w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.15.2019 z dnia 22 stycznia2019r. - w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych;"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zzarządzenie P.0050.16.2019 z dnia 22 stycznia2019r. - w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.17.2019 z dnia 23 stycznia2019r. -w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji owykonaniu budżetu jst oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowychnależności budżetowych za IV kwartały 2018r.."
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Krzysztof Lis, Mirosław Młodecki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej : Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej : Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Krzysztof Lis, Mirosław Młodecki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytania radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnych: Krzysztof Lis, Mirosław Młodecki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej : Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytania radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanych konsultacjach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o planowanych konsultacjach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna