Rejestr zmian w biuletynie

17.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - 100-lecie Niepodległości - Gramy na setkę.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji uczniów i zauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego"

14.08.2018

Dotyczy dokumentu:
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - 100-lecie Niepodległości - Gramy na setkę.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika wraz z budową oświetlenia przy ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa placu z postumentem i cokołem pod popiersie wraz z iluminacją w Parku Piłsudskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

13.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.211.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.212.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.213.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa 2 ekranów dotykowych i 10 projektorów multimedialnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa pracowni językowej 16-stanowiskowej –laboratorium językowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci bezprzewodowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu sieci bezprzewodowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap III.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 10.08.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej nr 103051D Miroszowice-Kłopotów - etap III.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych isanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzonyżłobek lub klub dziecięcy."
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych isanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece naddziećmi w wieku do lat 3
Dotyczy dokumentu:
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmiw wieku do lat 3"

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna