Rejestr zmian w biuletynie

20.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 05/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół wyboru oferenta "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych: Franciszek Wojtyczka, Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan postępowań na 2019 rok" na "Planpostępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Odwołanie zapytania ofertowego" na "Odwołanie zapytania ofertowego -klimatyzatory"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odwołanie zapytania ofertowego"

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 05/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana do zapytania ofertowego "
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.353.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.354.2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.355.2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.356.2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadania publicznego..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.357.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.358.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie sposobu uiszczenia opłaty z tytułu nabycianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.359.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułuużytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.360.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.361.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzeniedo realizacji zadań publicznych w 2019r..."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.362.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora CentrumKultury Muza w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.363.2018 z dnia 24 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora OśrodkaKultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.364.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomościjako terenu dodatkowego na poprawę warunków zagospodarowanianieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.365.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.366.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubinie zadańzwiązanych z realizacją porozumienia."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.367.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2018r."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.368.2018 z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2018."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Ogloszenie o udzieleniu zamówienia dopostępowania pn.: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetleniadrogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin" na "Ogloszenie o udzieleniuzamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie o udzieleniu zamówienia do postępowaniapn.: Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego naterenie Gminy Miejskiej Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna