Rejestr zmian w biuletynie

27.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków LG na terenie szybu Lubin Główny, planowanego na terenie działki nr 805/24 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Energetyka Sp. z o.o., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.94.2017 z dnia 23 marca 2017 R.w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.95.2017 z dnia 23 marca 2017 R.zmieniające zarządzenie P.0050.38.2015 z dnia 4 lutego 2015r. wsprawie zbycia nieruchomości jako terenu dodatkowego na poprawęwarunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.96.2017 z dnia 23 marca 2017 R.w sprawie odmowy zbycia nieruchomości jako terenu na poprawę warunkówzagospodarowania nieruchomości przyległych."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.97.2017 z dnia 23 marca 2017 R.w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.98.2017 z dnia 23 marca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.99.2017 z dnia 23 marca 2017 R.w sprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.100.2017 z dnia 24 marca 2017 R.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania..."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.101.2017 z dnia 24 marca 2017 R.w sprawie rozwiązania umów dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.92.2017 z dnia 22 marca 2017 R.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.93.2017 z dnia 22 marca 2017 R.zmieniające zarządzenie P.0050.48.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia9 lutego 2017r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ZarządzaniaKryzysowego."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2016/2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegooraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składaniadokumentów na rok szkolny 2017/2018, do publicznych przedszkoli i klaspierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę MiejskąLubin."
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2016/2017.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Harmonogram czynności w postępowaniurekrutacyjnym 2016/2017.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.80.2017 z dnia 15 marca 2017 R.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.81.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznegowglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Lubina nr 68."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.82.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej..."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.83.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.84.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.85.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.86.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.87.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.88.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.89.2017 z dnia 20 marca 2017 R.w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.90.2017 z dnia 21 marca 2017 R.w sprawie przesunięcia terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowaniawieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.91.2017 z dnia 21 marca 2017 R.w sprawie przyjęcia w drodze darowizny od Powiatu Lubińskiego prawawłasności nieruchomości gruntowych."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja załącznik Nr 9 - zmiana terminu"

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11.5A"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11.5B"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11.6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11.4 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11.4 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 cz.4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 11 cz.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie zdnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacjicelowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycjizwiązanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochronąpowietrza (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września2014r., poz. 3870)"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy o udzieleniu dotacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wniosku o rozliczenie dotacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wniosku o udzielenie dotacji"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr LII/405/14 Rady Miejskiej w Lubinie zdnia 2 września 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacjicelowej z budżetu miasta Lubina na dofinansowanie kosztów inwestycjizwiązanych z realizacją przedsięwzięć związanych z ochronąpowietrza (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września2014r., poz. 3870)"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy o udzieleniu dotacji"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wniosku o rozliczenie dotacji"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wniosku o udzielenie dotacji"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy o udzieleniu dotacji
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku o udzielenie dotacji
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Rady Miejskiej
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór umowy o udzieleniu dotacji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku o udzielenie dotacji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na 2017 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie na 2017 rok o naborze wniosków od osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubina na likwidację wysokoemisyjnych pieców węglowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna