Rejestr zmian w biuletynie

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 11"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 12"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 10"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie pogłębionej diagnostyki drzew z użyciem specjalistycznych urządzeń i utrzymanie drzew zgodnie z zaleceniami po przeprowadzonej wizualnej ocenie VTA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.14.2019 z dnia 21 stycznia wsprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własnościnieruchomości gruntowej"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.13.2019 z dnia 18 stycznia wsprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycielokali wraz z udziałem w nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.12.2019 z dnia 15 stycznia wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały "
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.11.2019 z dnia 14 stycznia wsprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu chwały"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie dzierżawy nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie odroczenia terminu zapłaty należności czynszowych związanychz użytkowaniem lokalu mieszkalnego"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.8.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie dorealizacji zadań publicznych w 2019r"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.6.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2019"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.5.2019 z dnia 7 stycznia wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7stycznia 4. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko doreprezentowania Gminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym ZgromadzeniuWspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. wLubinie" na "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia w sprawieupoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania Gminy MiejskiejLubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MiejskiegoPrzedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 7 stycznia 4. wsprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania GminyMiejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MiejskiegoPrzedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.3.2019 z dnia 2 stycznia wsprawie cofnięcia udzielnych pełnomocnictw dyrektorom placówek"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2stycznia 2 w sprawie użyczenia nieruchomości" na "ZarządzenieP.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia w sprawie użyczenia nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2 wsprawie użyczenia nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony pn. "Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnych: Franciszek Wojtyczka, Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan postępowań na 2019 rok" na "Planpostępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. SPORTOWE FERIE 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Odwołanie zapytania ofertowego" na "Odwołanie zapytania ofertowego -klimatyzatory"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe 06/2019 - Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dążenie do mądrej i skutecznej edukacji w Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odwołanie zapytania ofertowego"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna