Rejestr zmian w biuletynie

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ plus załaczniki 1-7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAł. Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa schodów terenowych wraz z pochylnią w rejonie parkingu przy ul. Wroniej w Lubinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zbiorcza informacja na temat petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Lubina i Rady Miejskiej w Lubinie za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Efektywność energetyczna.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ plus załączniki 1-7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 10.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Zał. 1-9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. Nr 10 str. 1 - 84
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAł. Nr 10 str. 85 - 167

27.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 - 1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 - 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnej: Patrycja Rozmus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2019 z dnia 21 czerwca2019r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ZarządzaniaKryzysowego."

25.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Krzysztof Lis.pdf" na "Krzysztof Lis"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Joanna Kot.pdf" na "Joanna Kot"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Grzegorz Pytka.pdf" na "Grzegorz Pytka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Patrycja Rozmus.pdf" na "PatrycjaRozmus"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Oleg Herejczak.pdf" na "Oleg Herejczak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Mirosław Młodecki.pdf" na "MirosławMłodecki"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Marian Węgrzynowski.pdf" na "MarianWęgrzynowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Marek Bajerski.pdf" na "Marek Bajerski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Krzysztof Szczepaniak.pdf" na"Krzysztof Szczepaniak"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Roman Zaprutko.pdf" na "Roman Zaprutko"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Przemysław Tadla.pdf" na "PrzemysławTadla"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Bogusława Potocka.pdf" na "BogusławaPotocka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Dariusz Jankowski.pdf" na "DariuszJankowski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Dariusz Węgrzyn.pdf" na "DariuszWęgrzyn"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Katarzyna Kulczyńska.pdf" na"Katarzyna Kulczyńska"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Grzegorz Zieliński.pdf" na "GrzegorzZieliński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Dorota Dutkanicz.pdf" na "DorotaDutkanicz"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Franciszek Wojtyczka.pdf" na"Franciszek Wojtyczka"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Adam Konefał.pdf" na "Adam Konefał"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zbigniew Warczewski.pdf" na "ZbigniewWarczewski"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Tomasz Górzyński.pdf" na "TomaszGórzyński"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Tadeusz Madziarczyk.pdf" na "TadeuszMadziarczyk"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Romuald Kujawa.pdf" na "Romuald Kujawa"
Dotyczy dokumentu:
Za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utwardzenie i utrwalenie nawierzchni dróg nieulepszonyuch w granicach administracyjnych miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2019 z dnia 18 czerwca2019r. zmieniające zarządzenie P.0050.56.2019 z dnia 7 marca 2019r. wsprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2019 z dnia 19 czerwca2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2019 z dnia 19 czerwca2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna