Rejestr zmian w biuletynie

23.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa dojazdu do przedszkola przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i ul. 1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1-6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 45 - ETAP II.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert"

21.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.174.2020 z dnia 14 lipca 2020r.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2020r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.175.2020 z dnia 15 lipca 2020r.w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.176.2020 z dnia 15 lipca 2020r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.177.2020 z dnia 16 lipca 2020r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości pod budowę garażu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert 2020 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości."

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna