Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oferta inwestycyjna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Oświaty i Kultury - 14 września 2020r.,godz. 14.30Komisja Rozwoju Miasta - 14 września 2020r., godz. 13.00"
Dotyczy dokumentu:
XIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XIX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

08.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb odbiorców energii elektrycznej zrzeszonych w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ

07.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące o wydaniu decyzji nr SKO/OS-414/43/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, określającej jednocześnie warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy informujące strony o wydaniu decyzji nr SKO/OS-414/43/2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, określającej jednocześnie warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdjęcie 1"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdjęcie 2"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdjęcie 3"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdjęcie 4"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdjęcie 5"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna