Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Budżet 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XX/140/2020 Rady Miejskiej w Lubinie zdnia 27 października 2020r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na2020 rok."
Dotyczy dokumentu:
Budżet 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Miejskiej w Lubiniez dnia 23 czerwca 2020r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na 2020rok."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii (PPE) składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

29.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .doc"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Alkohole - Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz oświadczenie w .doc
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9 cz.7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 10 - 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11 - Edytowalny
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 1 - 8

28.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.252.2020 z dnia 5 października2020r. w sprawie: odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.253.2020 z dnia 5 października2020r. w sprawie: odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.254.2020 z dnia 7 października2020r. w sprawie: odmowy umorzenia należności związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.255.2020 z dnia 7 października2020r. w sprawie: umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych i socjalnych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.256.2020 z dnia 7 października2020r. w sprawie dzierżawy gruntów"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.257.2020 z dnia 7 października2020r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.258.2020 z dnia 8 października2020r. w sprawie: upoważnienia do wydawania zaświadczeń o wysokościprzeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członkagospodarstwa domowego."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.259.2020 z dnia 8 października2020r. w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonych postępowań z wyłączeniem wydawania zaświadczeń owysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego najednego członka gospodarstwa domowego."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.260.2020 z dnia 8 października2020r. w sprawie: uznania celowości i zlecenia do realizacji zadańpublicznych organizacjom pozarządowym."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.261.2020 z dnia 8 października2020r. w sprawie odwołania Gminnej KomisjiUrbanistyczno-Architektonicznej."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.262.2020 z dnia 8 października2020r. w sprawie powołania Gminnej KomisjiUrbanistyczno-Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.263.2020 z dnia 9 października2020r. w sprawie: wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.264.2020 z dnia 9 października2020r. w sprawie: zorganizowania drugiego przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalumieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.265.2020 z dnia 12 października2020r. w sprawie: wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.266.2020 z dnia 13 października2020r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomościgruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.267.2020 z dnia 13 października2020r. w sprawie: sprzedaży prawa własności nieruchomościgruntowej."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.268.2020 z dnia 13 października2020r. w sprawie: jednorazowej spłaty pozostałej należności zanabycie nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.269.2020 z dnia 13 października2020r. w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.270.2020 z dnia 15 października2020r. w sprawie: wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.271.2020 z dnia 15 października2020r. w sprawie: zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem jako teren usług."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.272.2020 z dnia 15 października2020r. w sprawie: odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.273.2020 z dnia 16 października2020r. w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadańpublicznych organizacjom pozarządowym."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.274.2020 z dnia 19 października2020r. w sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowaniawieczystego gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.275.2020 z dnia 19 października2020r. w sprawie: wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.276.2020 z dnia 19 października2020r. w sprawie: wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.277.2020 z dnia 21 października2020r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej w Lubinie do przeprowadzania kontroli w jednostkachoświatowych."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.278.2020 z dnia 23 października2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji owykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IIIkwartały 2020 roku."
Dotyczy dokumentu:
Październik 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.279.2020 z dnia 23 października2020r. w sprawie: odmowy umorzenia oraz odroczenia terminu płatnościnależności związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości."

27.10.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej osiedla Małomice w Lubinie wraz z budową systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "MKS Zagłębie Lubin SA"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w oborcie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.10.2020

Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 40"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 41"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 42"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 43"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 44"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 45"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 46"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 47"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 48"
Dotyczy dokumentu:
XX Sesja Rady Miejskiej w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt nr 49"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie z wolnej ręki - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna