Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.309.2017 z dnia 18 września2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.316.2017 z dnia 29 września2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.317.2017 z dnia 29 września2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.308.2017 z dnia 18 września2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.309.2017 z dnia 18 września2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.308.2017 z dnia 18 września2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r.
Dotyczy dokumentu:
Ostrzeżenie meteorologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie przeciwbiałaczce"
Dotyczy dokumentu:
Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kwestionariusz"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)"
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)"
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)"
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)"
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF (Wzór zaświadczeniautraconego wynagrodzenia)
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)"
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)"
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)"
Dotyczy dokumentu:
Wojskowe sprawy - Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)"
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)
Dotyczy dokumentu:
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF(wniosek-rezerwa-wynagrodzenie)
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Nasadzenia żywopłotów w Parku Osiedlowym w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.314.2017 z dnia 29 września2017 R.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora III LiceumOgólnokształcącego w Lubinie oraz stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.315.2017 z dnia 29 września2017 R.w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzielniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego budowy kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna