Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Zwiększenie ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych na terenie Oddziału Odzysku Surowców, Metraco S.A., planowanego w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 183 na terenie działek nr 11/15, 12/1, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zmiana" na "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zal.Nr11-modyfikacja.zip" na "Załącznik Nr 11 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej przy ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zal.Nr11-modyfikacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubinie - Informatyk.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oaz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruch na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oaz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruch na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa, sadzenie oraz pielęgnacja krzewów w okresie gwarancji w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 10
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena lokali mieszkalnych i użytkowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena innych niż lokalowe nieruchomości zabudowanych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena niezabudowanych nieruchomości gruntowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena innych niż lokalowe nieruchomości zabudowanych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wycena innych niż lokalowe nieruchomości zabudowanych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 1, 3, 7, 9, 10, 11 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 1, 3, 7, 9, 10, 11 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 1, 3, 7, 9, 10, 11 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 2, 4, 5, 6, 8 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 2, 4, 5, 6, 8 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w obr. 2, 4, 5, 6, 8 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas rozgrywek w PlusLidze i Pucharze Polski w piłce siatkowej mężczyzn.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna