Rejestr zmian w biuletynie

13.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rada Miejska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje teleadresowe i godziny pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIEUwaga przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.47.2020 z dnia 10 marca 2020r. wsprawie należności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Apel do mieszkańców miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kadencja 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/12, 214/13, 214/14 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/12, 214/13, 214/14 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina, którego inwestorem jest Panattoni Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 79.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 1"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 2"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wstępne ogłoszenie informacyjne 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"

09.03.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - formularz oferty"
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.41.2020 z dnia 28 lutego 2020r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.42.2020 z dnia 28 lutego 2020r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pisemna deklaracja do wpisu do rejestru wyborców."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o dopisanie do spisu wyborców."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie dogłosowania."
Dotyczy dokumentu:
Informacje dla wyborców.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna