Rejestr zmian w biuletynie

07.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .docx"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .docx
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .docx
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w mieście Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie - budowa strefy wejściowej oraz przebudowa istniejącego ogrodzenia na terenie cmentarza przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Organizacja koncertu pn.: Lubińska Gala Kresowa w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Organizacja koncertu pn.: Lubińska Gala Kresowa w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Październik 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.271.2019 z dnia 30 września2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.272.2019 z dnia 30 września2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w mieście Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru - Urząd Miejski w Lubinie - Podinspektor w Kancelarii Prezydenta - Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26 września 2019r. " na"Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawienabvycia nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26 września 2019r. " na"Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawiewniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawiewniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów ucvhwał" na"Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawiewniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektów uchwał."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.268.2019 z dnia 27 września2019r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektówucvhwał"
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.269.2019 z dnia 26 września2019r. "
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.270.2019 z dnia 26 września2019r. "
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o braku możliwości załatwienia w ustawowym terminie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin-Ścinawa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rewitalizacja ul. Rynek w Lubinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz siecią elektryczną przy ul. Wyszyńskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

03.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana planu 67 - częściowo zastąpił plan Nr 67"
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.265.2019 z dnia 26 września2019r. w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw informatykioraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczychna terenie miasta Lubina w związku z wyborami do Sejmu RzeczypospolitejPolskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień13 października 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.266.2019 z dnia 26 września2019r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Wrzesień 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.267.2019 z dnia 26 września2019r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie powołania Koordynatora Gminnego do spraw informatyki oraz Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Lubina w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 76 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 76 miasta Lubina - zastąpił plan nr 63 orazczęściowo zastąpił plan nr 52."
Dotyczy dokumentu:
Archiwalne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan 63 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 63 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52."
Dotyczy dokumentu:
Aktualne plany miejscowe miasta Lubina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan 63 - Miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego nr 63 miasta Lubina - częściowo zastąpił plan nr 52.
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "URIO IX.65.2019 - WYKONANIE BUDŻETU MIASTA LUBINAZA I PÓŁROCZE 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 2 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii składających się na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych wobec których status odbiorcy końcowego posiadają podmioty zrzeszone w ramach grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Gminie Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna