Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Instytucji Kultury"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Instytucji Kultury
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Instytucji Kultury

05.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.172.2019 z dnia 28 czerwca2019r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.173.2019 z dnia 28 czerwca2019r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego o ogłoszeniu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"

04.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych w pasacvh drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2019 z dnia 21 czerwca2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości jako terenu dodatkowego napoprawę warunków zagospodarowania nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2019 z dnia 21 czerwca2019r. w sprawie odmowy przedłużenia umów dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2019 z dnia 25 czerwca2019r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2019 z dnia 25 czerwca2019r. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszyMPEC TERMAL S.A. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2019 z dnia 25 czerwca2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniuGminy Miejskiej Lubin na Zgromadzeniu Ogólnym StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządna."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2019 z dnia 27 czerwca2019r. w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnegonieograniczonego na zbycie lokali wraz z udziałem w nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.169.2019 z dnia 28 czerwca2019r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym ztytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.170.2019 z dnia 28 czerwca2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawachświadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawachrozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.171.2019 z dnia 28 czerwca2019r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonych postępowań..."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remont chodników przy ul. Tuwima i ul. Gajowej w Lubinie - ok. 760m2.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + załączniki Nr 1 - 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna