Rejestr zmian w biuletynie

04.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXXVIII z 27 marca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Promocja miasta Lubina podczas współzawodnictwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym i Pucharze Polski w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

30.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Gmina Miejska Lubin posiada miejsca przeznaczone na organizację punktów gastronomicznych zlokalizowanych na obszarze Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Gmina Miejska Lubin posiada miejsca przeznaczone na organizację punktów gastronomicznych zlokalizowanych na obszarze Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Gmina Miejska Lubin posiada miejsca przeznaczone na organizację punktów gastronomicznych zlokalizowanych na obszarze Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Katalog mebli miejskich Lubina"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Gmina Miejska Lubin posiada miejsca przeznaczone na organizację punktów gastronomicznych zlokalizowanych na obszarze Rynku w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.058.2018 z dnia 9 marca 2018 R.w sprawie zatwierdzenia diagnoz szkół podstawowych, dla których GminaMiejska Lubin stanowi organ prowadzący na potrzeby uzyskaniawsparcia..."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.059.2018 z dnia 12 marca 2018 R.w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymaniamieszkańca w Domu Opieki Szarotka w Lubinie w 2018 roku."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.060.2018 z dnia 12 marca 2018 R.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznegowglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Lubina nr 46."

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna