Rejestr zmian w biuletynie

04.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .DOC"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .PDF"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .DOC"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz zgłoszenie w .PDF"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Prace geodezyjne w granicach miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.041.2018 z dnia 22 lutego 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.042.2018 z dnia 26 lutego 2018R. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektu uchwały."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.043.2018 z dnia 26 lutego 2018R. w sprawie odmowy umorzenia z tytułu należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.044.2018 z dnia 27 lutego 2018R. zmieniające zarządzenie P.0050.23.2018 z dnia 30 stycznia 2018r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniubudżetu jednostki samorządu terytorialnego..."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.045.2018 z dnia 27 lutego 2018R. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.046.2018 z dnia 27 lutego 2018R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówRegionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.047.2018 z dnia 27 lutego 2018R. w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowaniaGminy Miejskiej Lubin na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówMiejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.048.2018 z dnia 28 lutego 2018R. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu GminyMiejskiej Lubin na spotkaniu założycielskim StowarzyszeniaRzeczpospolita Samorządna."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.049.2018 z dnia 28 lutego 2018R. w sprawie użyczenia nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -unieważnienie postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

26.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wybudowanie kaplicy wraz z budynkiem administracyjnym przy ul.Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zmianaterminu otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni cvhodników, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - zmianaterminu otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin - drogi gminne i powiatowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna