Rejestr zmian w biuletynie

11.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Konserwacja rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oaz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruch na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Bieżące utrzymanie i remonty instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oaz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruch na terenie miasta Lubina - drogi objęte Miejskim Systemem Zarządzania Ruchem Drogowym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa parku dla psów w Parku Słowiańskim w Lubinie w ramach zadania pn. "Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ + Załączniki Nr 1 - 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 cz.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 10 cz.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Modyfikacja załącznik Nr 9 - zmiana terminu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na teren miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"

10.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - odpowiedzi 2 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXVIII z 28 marca 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - odpowiedzi (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa bezobsługowego systemu monitoringu miejskiego dla miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.106.2017 z dnia 30 marca 2017 R.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznegowglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomiasta Lubina nr 66."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.107.2017 z dnia 31 marca 2017 R.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2017r."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.108.2017 z dnia 31 marca 2017 R.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2017 dla Urzędu Miejskiegow Lubinie, jednostek oświatowych w Lubinie oraz Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 853/10 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 853/10 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobówzawierających azbest"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobówzawierających azbest"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dotacjach dla osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego lub osób fizycznych prowadzących przedszkola lub szkoły na terenie miasta Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o dotacjach dla osób prawnychniebędących jednostką samorządu terytorialnego lub osób fizycznychprowadzących przedszkola lub szkoły na terenie miasta Lubin.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dotacjach dla osób prawnych niebędących jednostką samorządu terytorialnego lub osób fizycznych prowadzących przedszkola lub szkoły na terenie miasta Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o dotacjach dla osób prawnychniebędących jednostką samorządu terytorialnego lub osób fizycznychprowadzących przedszkola lub szkoły na terenie miasta Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej – tablica informacyjna dla potrzeb transportu zbiorowego ul. Leśna w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne ul.Małomickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z frezowaniem korzeni i pielęgnacja drzew na terenach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Ochrona środowiska - Wniosek o wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Rynku w Lubinie – przebudowa ciągu komunikacyjnego – budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulice Tysiąclecia i Odrodzenia w Lubinie oraz budowa Placu Rynkowego przy nowo powstającej drodze wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ 2"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie ogłasza nabór na kandydata na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Infrastruktury - referat komunalny - stanowisko ds. energetycznych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna