Rejestr zmian w biuletynie

29.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta Lubina o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.195.2019 z dnia 22 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.196.2019 z dnia 23 lipca 2019r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania dostawy mediów do lokaliw budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego miasta Lubina."
Dotyczy dokumentu:
Numery telefonów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-27S II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-28S II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-N II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-NDS II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RB-Z II KWARTAŁ 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11 lipca2019r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11 lipca 2019r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. M.Skłodowskiej-Curie w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa ogrodzenia-kolumbarium na cmentarzu przy ul. Zacisze 1 w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul.Drzymały w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa zatok parkingowych i przebudowa chodników przy ul. Konopnickiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór2"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór2"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór2
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wzór2
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.185.2019 z dnia 10 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.186.2019 z dnia 11 lipca 2019r.w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieliubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.187.2019 z dnia 12 lipca 2019r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażlokali."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.188.2019 z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.189.2019 z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2019."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.190.2019 z dnia 16 lipca 2019r.w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadaniapublicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,określonego w ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani zs. wLubinie."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.191.2019 z dnia 17 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.192.2019 z dnia 17 lipca 2019r.w sprawie rozłożenia na raty kwoty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.193.2019 z dnia 17 lipca 2019r.w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Lipiec 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.194.2019 z dnia 19 lipca 2019r.w sprawie podania do publicznej wiadomości Informacji o wykonaniu.budżetu jst oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościbudżetowych za II kwartał 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego w Lubinie - I etap.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna