Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Lokal - Najem lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek .odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokal - Najem lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokal - Najem lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie o zarobkach .odt"
Dotyczy dokumentu:
Lokal - Najem lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaświadczenie o zarobkach .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokal - Najem lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
Dotyczy dokumentu:
Lokal - Najem lokalu mieszkalnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXII z 22 grudnia 2020r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała 157 w sprawie budżetu miasta Lubina na2021 rok.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXII z 22 grudnia 2020r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała 157 w sprawie budżetu miasta Lubina na2021 rok."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprzedaż przez PKS imiennych biletów miesięcznych oraz dostarczenie hologramów na powiatową komunikację publiczną na terenie powiatu lubińskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

07.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.350.2020 z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Grudzień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.351.2020 z dnia 31 grudnia 2020r w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."

05.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miasta Lubin w sprawie programu powszechnego szczepienia Polaków przeciwko koronawirusowi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Lubinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - budynki gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostarczanie paliwa gazowego do budynku gminnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2021

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie konserwacji, napraw i usuwania awarii wraz z usługami pogotowia technicznego w zasobach Gminy Miejskiej Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła z biomasy o mocy 15MW w Lubinie", planowanego na terenie działki nr 2/3 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna