Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Budżetu - 1 października 2020r., godz.14.40"
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek leśny
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób prawnych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób prawnych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny od osób fizycznych - Zgłoszenie sklasyfikowanych gruntów i budynków do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku rolnego
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie

23.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.207.2020 z dnia 24 sierpnia2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.208.2020 z dnia 24 sierpnia2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.209.2020 z dnia 24 sierpnia2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla DYrektora MiejskiegoOśrodka Pomocy Społecznej w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.210.2020 z dnia 24 sierpnia2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisjiegzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.211.2020 z dnia 26 sierpnia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.212.2020 z dnia 27 sierpnia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności o charakterzecywilnoprawnym."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.213.2020 z dnia 27 sierpnia2020r. w sprawie powołania Zespołu eksperckiego w celu realizacjiprojektu pn. Rewitalizacja wnętrza Kościoła Parafii pw. Matki BożejCzęstochowskiej w Lubinie wraz z dostawą organów."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.214.2020 z dnia 28 sierpnia2020r. w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego oraz stawkiprocentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystegogruntów."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.215.2020 z dnia 31 sierpnia2020r. w sprawie zmian w składzie Miejskiego ZespołuInterdyscyplinarnego w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.216.2020 z dnia 31 sierpnia2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.217.2020 z dnia 31 sierpnia2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Sierpień 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.218.2020 z dnia 31 sierpnia2020r. w sprawie nabycia prawa własności części nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na prowadzenie działalności gospodarczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XIX z 15 września 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1A
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1A
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik DT-1
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie zgromadzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew i krzewów z trzyletnim okresem gwarancyjnym.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 1 - 9

21.09.2020

Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób prawnych - Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych -Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Malachitowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna