Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inwestycji stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Inspektor w Wydziale Infrastruktury – ReferatInwestycji stanowisko ds. inwestycji
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inwestycji stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inwestycji stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje dotyczące przetwarzania danychosobowych
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inwestycji stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inwestycji stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inwestycji stanowisko ds. inwestycji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich –Urząd Stanu Cywilnego stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodówosobistych
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje dotyczące przetwarzania danychosobowych
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.076.2021 z dnia 17 marca 2021 r.w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedażnieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.077.2021 z dnia 18 marca 2021 r.w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora PrzedszkolaMiejskiego Nr 5 w Lubinie oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.078.2021 z dnia 19 marca 2021 r.w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.080.2021 z dnia 22 marca 2021 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadań publicznych zgodnie z ogłoszeniem zdnia 26 lutego 2021 r. o konkursie ofert na realizację zadaniapublicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.081.2021 z dnia 22 marca 2021 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofertzłożonych na realizację zadań publicznych zgodnie z ogłoszeniem zdnia 26 lutego 2021 r. o konkursie ofert na realizację zadaniapublicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.082.2021 z dnia 24 marca 2021 r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej: prowadzenie naterenie Gminy Miejskiej Lubin Domu Pomocy Społecznej o zasięgu gminnymdla 30 osób przewlekle somatycznie chorych oraz osóbniepełnosprawnych fizycznie."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.083.2021 z dnia 24 marca 2021 r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej: prowadzenieośrodka wsparcia o zasięgu gminnym."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.084.2021 z dnia 24 marca 2021 r.w sprawie rozłożenia na raty należności związanych z lokalemmieszkalnym."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.085.2021 z dnia 24 marca 2021 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2021."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.086.2021 z dnia 25 marca 2021 r.w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupuwłasności nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.087.2021 z dnia 25 marca 2021 r.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.088.2021 z dnia 26 marca 2021 r.w sprawie rozłożenia na raty oraz przesunięcia terminu opłatyrocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.089.2021 z dnia 26 marca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego w dniach od 11lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. do publicznego wglądu projektu zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 68."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.090.2021 z dnia 29 marca 2021 r.w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.091.2021 z dnia 29 marca 2021 r.w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Pudełko do reprezentowania GminyMiejskiej Lubin, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPECTERMAL S. A. w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.092.2021 z dnia 30 marca 2021 r.w sprawie rozłożenia na raty należności związanych z lokalamimieszkalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.093.2021 z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina zarok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.094.2021 z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miejskich jednostekkultury za rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.095.2021 z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2021."
Dotyczy dokumentu:
Marzec 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.096.2021 z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2021."
Dotyczy dokumentu:
Budowa systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych poprzez budowę zbiorników retencyjno - rozsączających oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Polesie w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Spis ludności i mieszkań 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Spis ludności i mieszkań 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RODO .pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RODO .docx
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .docx"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RODO .pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik RODO .docx
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .docx"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .docx
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomości - Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .docx"

07.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)"
Dotyczy dokumentu:
Składy osobowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)"
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Inspektor w Wydziale Infrastruktury – ReferatInżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie
Dotyczy dokumentu:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Inżynierii Ruchu stanowisko ds. utrzymania dróg.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje dotyczące przetwarzania danychosobowych
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacje dotyczące przetwarzania danychosobowych
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru (wersja tekstowa)"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami,Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami

06.04.2021

Dotyczy dokumentu:
Spis ludności i mieszkań 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego."

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna