Rejestr zmian w biuletynie

05.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Budowa układu komunikacyjnego osiedla Polesie w Lubinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Miejski w Lubinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nasze Miasto
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Numeracja porządkowa nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieruchomość gruntowa - Podział nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Oleg Herejczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.052.2021 z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie rozłożenia na raty należności związanych z lokalemmieszkalnym."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.053.2021 z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie rozłożenia na raty należności związanych z lokalamisocjalnymi."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.054.2021 z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie umorzeń należności czynszowych związanych zużytkowaniem lokali komunalnych i socjalnych."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.055.2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.056.2021 z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymaniamieszkańca Domu Opieki Szarotka w Lubinie w 2021 roku."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.057.2021 z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na rezlizację zadaniapublicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej."
Dotyczy dokumentu:
Luty 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.058.2021 z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończaniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu produkcyjnego z częścią magazynową i usługową oraz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/13, 214/14, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – Referat Przekształceń i Windykacji stanowisko ds. opłat i windykacji (2 etaty).
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami,Architektury i Ochrony Środowiska – Referat Przekształceń iWindykacji stanowisko ds. opłat i windykacji (2 etaty)
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – Referat Przekształceń i Windykacji stanowisko ds. opłat i windykacji (2 etaty).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami,Architektury i Ochrony Środowiska – Referat Przekształceń iWindykacji stanowisko ds. opłat i windykacji (2 etaty)"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami,Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami,Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami"
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Lokalowy stanowisko ds. rozliczeń gminnego zasobu.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Podinspektor w Wydziale Infrastruktury – ReferatLokalowy stanowisko ds. rozliczeń gminnego zasobu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Lokalowy stanowisko ds. rozliczeń gminnego zasobu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podinspektor w Wydziale Infrastruktury – ReferatLokalowy stanowisko ds. rozliczeń gminnego zasobu"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – Referat Przekształceń i Windykacji stanowisko ds. opłat i windykacji (2 etaty).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska – Referat Przekształceń i Windykacji stanowisko ds. opłat i windykacji (2 etaty).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska stanowisko ds. gospodarki gruntami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podinspektor w Wydziale Infrastruktury – Referat Lokalowy stanowisko ds. rozliczeń gminnego zasobu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2021

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna