Rejestr zmian w biuletynie

20.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000,00 PLN.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 4"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zapytania - wyjaśnienia" na "Zapytania- wyjaśnienia (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6C - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 6F (zadanie II) - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 8 - modyfikacja"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Lubin, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 12 (edytowalny)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania i wyjaśnienia 2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 14
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 15
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania i wyjaśnienia 3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania i wyjaśnienia 4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 16
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia 5 (zmiana terminu)
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 17
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania - wyjaśnienia 6
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 1-7
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 8
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 9
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 10.1
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 10.2
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 10.3
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 10.4
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 10.5
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 11
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zal. nr 12
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zał. nr 13
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytania i wyjaśnienia
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zamówieniu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - Świadczenie usług pocztowych wykonywanych w oborcie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Rewizyjna - 24 listopada 2020r., godz.14.00"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji XXI z 17 listopada 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki - 25 listopada2020r., godz. 14.00"

17.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Górnik Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości i porządku w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz terenach zielonych przyległych do budynków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.11.2020

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Lis
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 15"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 6"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12 (edytowalny)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytania - wyjaśnienia 2 (zmiana terminu)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 12 (edytowalny)"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 14"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Jana Pawła II w Lubinie (etap II)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna