Rejestr zmian w biuletynie

11.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP3, SP12, PM1, PM3, PM4, PM6, PM7.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik Centrum Edukacji Przyrodniczej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Lubina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP3, SP12, PM1, PM3, PM4, PM6, PM7.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, pod budowę stacji transformatorowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs ofert pomoc społeczna 2021.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Polesie - Zielone Osiedle Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polesie - Zielone Osiedle Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Polesie - Zielone Osiedle Lubina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy jako teren dodatkowy bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - ogrodnicze bez możliwości trwałej zabudowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

08.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Mała grupa zakupowa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz grup taryfowych"
Dotyczy dokumentu:
Duża grupa zakupowa.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz grup taryfowych
Dotyczy dokumentu:
Duża grupa zakupowa.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz grup taryfowych"
Dotyczy dokumentu:
Mała grupa zakupowa.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz grup taryfowych
Dotyczy dokumentu:
Mała grupa zakupowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Duża grupa zakupowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Fundacja Przyjaciół Dzieci z Autyzmem Dar LosuKlub Abstynenta ARKA"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.132.2021 z dnia 18 maja 2021r. wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2021."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.133.2021 z dnia 18 maja 2021r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2021."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.134.2021 z dnia 19 maja 2021r. wsprawie umorzeń należności czynszowych związanych z użytkowaniemlokali komunalnych i socjalnych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.135.2021 z dnia 20 maja 2021r. wsprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzieleniedotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane dorealizacji w 2021r."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.136.2021 z dnia 24 maja 2021r. wsprawie upoważnień do wydawania decyzji w sprawach dodatkumieszkaniowego."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.137.2021 z dnia 24 maja 2021r. wsprawie upoważnień do realizacji zadań wynikających z ustawy oKarcie Dużej Rodziny."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.138.2021 z dnia 26 maja 2021r. wsprawie nałożenia obowiązku uzupełnienia etatu dla nauczyciela wroku szkolnym 2021/2022."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.139.2021 z dnia 27 maja 2021r. wsprawie uchylenia zarządzenia P.0050.121.2021r. z dnia 12 maja 2021r.zmieniającego zarządzenie P.0050.37.2021 z dnia 2 lutego 2021r. wsprawie zorganizowania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nasprzedaż nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.140.2021 z dnia 28 maja 2021r. wsprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.141.2021 z dnia 28 maja 2021r. wsprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawa pierwokupunieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.142.2021 z dnia 28 maja 2021r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa wart. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.143.2021 z dnia 28 maja 2021r. wsprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorząduterytorialnego organowi stanowiącemu."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.144.2021 z dnia 31 maja 2021r. wsprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.145.2021 z dnia 31 maja 2021r. wsprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2021."
Dotyczy dokumentu:
Maj 2021
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.146.2021 z dnia 31 maja 2021r. wsprawie zmiany planów finansowych na rok 2021."

07.06.2021

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja radnego: Franciszek Wojtyczka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna