Rejestr zmian w biuletynie

09.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiany w składach OKW.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa oświetleniowa dla potrzeb oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Lubina.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klub abstynenta Arka / Stowarzyszenie OrkiestraSursum Corda"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie radnego: Krzysztof Szczepaniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko głogowskiego obszaru interwencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko głogowskiego obszaru interwencji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym naborze wniosków o udzielenie grantu w celu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko głogowskiego obszaru interwencji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.155.2020 z dnia 25 czerwca2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.156.2020 z dnia 25 czerwca2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.157.2020 z dnia 26 czerwca2020r. w sprawie dzierżawy gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.158.2020 z dnia 26 czerwca2020r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym ztytułu przejazdu komunikacją miejską bez biletu."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.159.2020 z dnia 26 czerwca2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego NarodowejOrkiestry Dętej z siedzibą w Lubinie za 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.160.2020 z dnia 26 czerwca2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MiejskiejBiblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie za 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.161.2020 z dnia 26 czerwca2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CentrumInnowacji Audiowizualnych w Lubinie za 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.162.2020 z dnia 26 czerwca2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MuzeumHistorycznego w Lubinie za 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.163.2020 z dnia 26 czerwca2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum KulturyMuza w Lubinie za 2019r."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.164.2020 z dnia 29 czerwca2020r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w ramachprowadzonych postepowań z wyłączeniem prawa do wydawaniarozstrzygnięć..."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.165.2020 z dnia 30 czerwca2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin od prawapierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.166.2020 z dnia 30 czerwca2020r. w sprawie zmiany w budżecie miasta Lubina na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.167.2020 z dnia 30 czerwca2020r. w sprawie zmiany planów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Czerwiec 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.168.2020 z dnia 30 czerwca2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia P.0050.241.2019 Prezydenta MiastaLubina z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Dyrektora CentrumUsług Wspólnych w Lubinie."
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 11 - 14"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 cz.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 10 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.1"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.2"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 9 cz.3"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja obiektów architektury zabytkowej w strefie Starego Miasta w Lubinie – roboty budowlane polegające na wykonaniu prac konserwatorskich dachu i elewacji Baszty Głogowskiej w Lubinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewóz osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Zmiany w składach OKW.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź"
Dotyczy dokumentu:
Ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przewodnik po 5G"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna